top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Ohlédnutí za rokem 2018 v Evropské radě architektů

Aktualizováno: 4. 9. 2019


Rok 2018 otevřel pro ACE řadu nových příležitostí pro participaci a prosazování úlohy architekta. Evropský rok kulturního dědictví (EYCH), Kolínská studie nebo doporučení pro EU o větším zapojení architektury a především Davoská deklarace se staly faktory, které nám daly velkou příležitost zviditelnit naši profesi na úrovni evropských institucí a zlepšit naši pozici ve stavebním sektoru.


Kolínská studie – je podrobnou studií dokumentující ekonomické dopady deregulace naší profese. Porovnává případové studie jednotlivých zemí a jejich praxi. Materiál byl vypracován v době, kdy Evropská komise přehodnocovala jednotlivá autorizační schémata za účelem maximální liberalizace. Studie je velmi poučným materiálem a jistě se k ní v dalším Bulletinu vrátíme.


V rámci ACE proběhla schůzka s Michel Magnierem, prezidentem DG EAC (Ministerstvo životního prostředí a kultury EU) a s Hugem Becquartem, zástupcem programu Creative Europe. Tento program pomohl naší organizaci v řadě případů při organizování konferencí v rámci valných hromad, jejich streamování, vydání tzv Sector Study nebo podpory při vývoji aplikace pro architekty zajímající se o přeshraniční spolupráci. Pro naši Komoru by mohlo být vhodné se o tento program také zajímat, neboť finančně podporuje aktivity kreativních profesí a v řadě naší agendy by nám mohl být nápomocný.


V listopadu 2018 proběhla valná hromada ACE v Leuvarenu s navazující konferencí o adaptacích a renovacích budov zejména v kontextu průmyslu, ale také bývalých vojenských objektů atd. Zástupce ČKA v představenstvu ACE (autor článku) zde prezentoval základní vývojové schéma plán tvorby aplikace. Její další rozvoj bude odvislý zejména od spolupráce dalších Komor. Závěrem konference podepsána deklarace upozorňující na potřebu citlivého přístupu k objektům, které nejsou přímo památkově chráněny, ale jsou nositeli kulturního dědictví a je zájmem společnosti nalézat pro jejich využití nový program.


Počátkem roku 2019 byla vydána publikace Sector Study, která je velmi důležitá pro náš obor, neboť mapuje stav naší profese a je to jeden z našich argumentačních nástrojů při komunikaci s evropskými institucemi. V tomto smyslu se zde jistě vyplatí připomenout našim architektů, aby na této studii participovali, pokud jsou k tomu skrze ČKA vyzváni. Je v zájmu našeho oboru a výhoda spolupráce v ACE, že máme možnost si sami statistická data vytvářet a nebýt odkázáni na data třetích stran, často problematice hůře rozumějících (OECD)


Závěrem bych rád zmínil dokument tzv „Plán pro kulturu“ vydaný Evropskou radou ke konci roku. Vzešla také ze spolupráce ACE s iniciativou Michela Magniera a také díky prezidentství Rakouska v čele EU, které témata architektury a kultury soustavně prosazovalo. Přispěvateli dokumentu bylo samozřejmě více zúčastněných stran, pro náš je však jistě důležité, že jedno ze sedmnácti témat se nazývá „Vysoká kvalita architektury a prostředí pro každého“, pro které bude vytvořena koordinační skupina následovaná konferencí ve Vídni. V odůvodnění této iniciativy můžeme číst „ … pozornost bude zaměřena na architekturu jako disciplínu zahrnující rovnováhu mezi kulturními, společenskými, ekonomickými, environmetálními a technickými aspekty pro dobro společnosti“. Pro nás architekty je taková preambule oficiálního dokumentu Evropské rady vítanou věcí a dobrou příležitostí ji zúročit v nadcházejících legislativních procesech a to nejen na evropské úrovni.

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page