top of page

Zlín - Březnická

Urban competition               2021

Commissioner :                    City of Zlin

Location:                                Zlín  

model cooperation :             Přemek Jáně

award :                                  higher honourable mention

        Základní principy baťovského urbanismu na které řešení navazuje – modulárnost, skelet, typizace, sémantická jednota architektury rozdílných funkcí budov, propojení se zelení, bezprostřední kontrast drobného měřítka s velkým, napětí mezi principy komponovaného a „nahodile“ řešeného urbanismu.

         Zástavba tvořená pěti výškovými domy vytváří novou dominantu, příležitost pro zlínskou „city“ Soubor budov, které i přes vlastní estetiku se snaží navázat na zmíněné principy. Výškové domy jako solitéry na podnožích tvořících parter a zvýšenou vrstvu zeleně. Kombinace funkcí obchodu, kanceláří a bydlení možno variovat dle potřeby. Navržená estetika pracuje volně s tematikou, která má se Zlínem hodně společného. Tím je americký ideál třicátých let zosobněný specifickou architekturou odstupňovaných výškových budov. „chybějící článek v mozaice Zlína“

 

 

Zlin Breznicka - west
zakres
model view
bottom of page