Silo Revnicov/

Granary transformation

client :  private

status : completion 2014

description : přestavba sila na vertikální bydlení /transformation of the granary to the vertical living

services : concept design, executive detailing, coordination, author´s supervision

Brownfield  bývalé pekárny se nachází na východním okraji obce Řevničov. 

 

Zprvu se uvažovalo o využití pro jeho vlastní reprezentativní kanceláře nebo bydlení, Nakonec padlo rozhodnutí o výstavbě bydlení. 


Vnitřní dispozice byla navržena pro využití čtyřčlennou rodinu. Celý prostor byl definován vnitřním nosným křížem sýpky, kde po vložení stropů jsme v každém podlaží získali 4 místnosti 3 x 3 m. Ty jsme vyřezáváním otvorů do vnitřního kříže propojili a docílili využitelnější velikosti ploch.

 

Nižší podlaží mají denní charakter, v posledním podlaží je rozlehlá pobytová ložnice. Přínosné pro vnímání vnitřního prostoru je skutečnost, že přízemí a poslední patro jsou nedělené a fungují jako jeden prostor. 

Brownfield  from former bakery is located at eastern part of Revnicov village round 20 km from Prague

 

First considerations of new functionality were calculating with offices, Later on it was changed

to family (vertical ) living.


Disposition was proposed for regular 4 people family. Whole space has been defined by concrete walls dividing inner volume to equal 4 shafts 3 x 3 m each. By cutting wholes into walls we achieved  4 small rooms at each newly added floor. 

 

Lowest floors are having day use functions. Last floor contains large open atelier. Whole space among floor is open and it is creating continuous perception of one space and diminishing impression of confined rooms.   

před rekonstrukcí / before renovation