top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Představení New Bauhaus

Aktualizováno: 22. 2. 2021

Představení New Bauhaus

Dne 16.9.2020 přednesla Ursula von Leyen projev o stavu unie, kde poprvé zmínila plán “ New Bauhaus for Europe“. O co je jedná?

Stranou problému s coronavirem, pokračuje plán EU zacílený na strategii bezuhlíkaté unie do roku 2050, obecně známý pod jménem Green deal. Na jaře 2020 vznikl první dokument evropské komise mapující záměry a opatření v jednotlivých oborových politikách, stavebnictví nevyjímaje. Tento plán se jmenuje Renovation wave (dále RW), ke kterému byly první podněty obesílány v červnu 2020. Z mého pohledu RW nepřináší příliš nového oproti nedávné novelizaci energetické vyhlášky EPBD. V podstatě ji přejímá. Opakují se tak problémy s chybějícím holistickým přístupem, přetrvává posuzování na bázi primární spotřeby energie a s tím související přísnější nároky na stavební konstrukce, důraz na digitalizaci v přípravě a realizaci stavby, nové posudky regulace budov prostřednictvím smart-ready indikátoru a v neposlední řadě a navzdory preambuli o technologické neutralitě vyhlášky, přímá podporu elektromobility. Politika RW zcela pomíjí důraz na kvalitu navrhování založenou na přístupu architekta, který je nenahraditelný v individuálním přístupu a vážení jednotlivých kritérií pro danou stavbu v daném místě.

New Bauhaus je iniciativou prezidentky Leyen (ULV) tento technický přístup překročit a strategii Green dealu dosáhnout více mezioborovým kompromisem a kulturním přístupem. A tak zatímco řada odborné veřejnosti dnes spekuluje jak příhodný název je zrovna New Bauhaus s odkazem na rozdílné historické konotace a zda by nebyl lepší například název Baukultur (spojený s Davoskou deklarací 2018), není tohle z mého pohledu podstatné jako fakt, že zde vidíme první pokus překračující politiky jednotlivých ministerstev. Nakonec Bauhaus je pro kulturně vzdělanou veřejnost lépe mezinárodně pochopitelný termín, než Baukultur jako specifická politika architektury německy mluvících zemí.


Aktivita ACE

Z výše řešeného je jasné, že politika Leyen se nás architektů úzce dotýká a mohla by být pro nás lepší příležitostí než participace v rámci novelizace EPBD ovlivněná zájmy IT a dalších silných hráčů na trhu. ACE, naše zastřešující evropská organizace, již koncem září zaslala dopis paní prezidentce s nabídkou moderování této diskuse, zároveň jsme obeslali všechny evropské komory a asociace s pobídkou ke komentářům. Vedle toho také ACE oslovila další příbuzné organizace na evropské úrovni s nabídkou vyjasnění si přístupu k tomuto projektu. Ursula von Leyen již vyjádřila souhlas s on-line meetingem, který by se měl v následujících týdne uskutečnit. Naší prioritou bude nabídka přinést do této politiky více odborného náhledu a upozornění na celou řadu dalších aspektů, které se takové tohoto týkají. Mými prioritami, které jsem doporučil k jednání, je otázka současného zákona o veřejných zakázkách jako klíč k výběru kvalitního architekta, zlepšení postavení architektonických soutěží, zaměření se na krajinu a přístup k navrhování dopravní infrastruktury (navíc většinou hrazené z fondů EU) Obecně považujeme za velmi důležitou roli vzdělání a osvěty s cílem zlepšení obecné estetiky ve které se kvalitní architektuře daří. Témat je celá řada a od první schůzky si slibujeme především upozornění na naši existenci, síť evropských architektonických organizací, které zastupujeme.


Ing.arch. Pavel Martinek

Člen představenstva evropské rady architektů - ACE

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Level (s)

コメント


bottom of page