top of page

Mateřská škola/ Nursery

klient:  obec hostivice / municipality Hostivice

zadání:   školka pro 75 dětí s vlastní jídelnou

stav : studie 2023

materska skola Hostivice.jpg

Kontext prostředí

 

Území určené pro výstavbu školky dozná v blízké budoucnosti řadu změn zlepšujících stávající stav. Z lesíka podél Jenečského potoka vznikne oddechový lesopark, navazující ulice 9. května a Družstevní budou rekonstruovány ještě na sklonku letošního roku. Proměnou projde samotné nároží u dnešní trafostanice a vodní propusti. Realizace nové vlakové stanice na severu obce a plánovaná výstavba nového obytného komplexu bydlení na jihu, přinese území zcela nový potenciál. Mateřská škola bude v težišti živé části obce s řadou nových pěších tras a příležitostí pro trávení volného času.

 

V rámci vlastních pozemků však existují určité technické limity, které velikost školky a místo jejího osazení, určují. Z jižní strany, od Jenečského potoka, je to 6 m široké bezzásahové povodňové pásmo. Dalším omezujícím faktorem je existence přívodního vodovodního řádu, který dělí pozemky na téměř dvě stejné poloviny. Důležitým aspektem je také ohled na severní zástavbu rodinných domků, aby nedošlo k jejich nadměrnému zastínění.

 

Architektura a provoz

 

            Objekt školky bude mít měkce tvarovaný půdorys se zaoblenými nárožími, aby lépe zapadl do prostředí zahrad a vůči ulici nevytvářel těžkou hmotu. Osově pravidelný, vějířovitý tvar přízemí, vytvoří do ulice bezpečný nástupní prostor. Na opačné straně, k lesu, se otevírá z hlavní vstupní haly a dětských tříd výhled do klidné zeleně. Vějíř zde kopíruje meandr potoka a vztah školky k silnému přírodnímu elementu vzrostlého lesa a vodoteče byl určující inspirací pro architektonické utváření stavby. Školka bude ekologicky pojatou dřevostavbou s uplatněním maxima současných znalostí o udržitelném stavění. Její výrazné vertikální stínící elementy po celém obvodu stavby budou abstrakcí bezpečné ohrádky pro děti. Optické potlačení oken také stavbu odliší od dalších objektů. Výrazné přesahy říms dají školce usedlejší měřítko vůči k okolí a samotné vysazení bude uzpůsobené podle polohy vůči slunci. Druhé nadzemní podlaží je ustupující, a to ze všech stran. Tím se dosahuje eliminace výrazu dvoupodlažnosti objektu a do ulice na severu se dostane více světla. Na východní straně školky vzniká na ploše ustoupeného podlaží terasa, která bude doplňujícím herním prostorem s květinovými záhony a keřovou zelení. Architektura domu založená na přírodním výrazu dřevěného materiálu bude v detailech doplněna pastelově barevným řešením, které bude mít svůj odraz v interiéru. Počítá se s tím, že každá třída bude mít vlastní barevný motiv.

 

celková situace
resene uzemi
bottom of page